Isporuka i ugradnja protivprovalnih vrata
Naručilac "Babić" d.o.o. lokacija Mostar

babic.jpeg


Potpisan ugovor sa firmom "Ilumina" za objekat u Gornjem Vakufu isporuka i ugradnja protivprovalnih vrata.

ilumina_1.jpeg


Potpisan ugovor sa firmom Alu-Co d.o.o. za isporuku i ugradnju protivpožarnih vrata za potrebe Hotela "Ruža" u Mostaru

ruza_1.jpeg


Potpisan ugovor sa firmom "Geko Gradnja" d.o.o. isporuka i ugradnja protivprovalnih vrata za objekat u Donjem Vakufu.

babic.jpeg


Potpisan ugovor za isporuku i ugradnju protivpožarnih vrata, za potrebe objekata "Hotel Central" naručilac STRABAG

central_1.jpgPotpisan ugovor, isporuku i ugradnju protivpožarnih vrata za objekat TUŽILAŠTVA BiH, naručilac Unigradnja.

T-1.jpg


Potpisan ugovor sa "Tibra Pacific" isporuka i ugradnja protivprovalnih vrata
objekat "Nova Otoka" Lamela "B"

nova_otoka_1.JPG


Potpisan ugovor za nastavak isporuke i ugradnje protivporvalnih i protivpožarnih vrata za EHTA-R, na novom objektu u Istočnom Sarajevu.

ehtar_1.jpg


Potpisan ugovor sa Arel d.o.o. isporuka i ugradnja protivprovalnih vrata za nastvak lamel "Makovi"

makovi_1.jpg


5.jpg

ilumina_2.jpeg

ruza_2.jpeg


geko_2.jpeg


central_2.jpg


T-2.jpg


nova_otoka_2.jpg


ehtar_2.jpgmakovi_2.jpg


Potpisan ugovor sa firmom Intrased ltd. za zastupništvo proizvoda "Zalmo" d.o.o. za pordručja: Grčke, Albanije, Kosova, Kipra, Makedonije, Afrike

2.jpg


Posjedujemo certifikate za puna i ostakljena protvipožarna vrata za pordručije Hrvatske.


Potpisan ugovor sa EUROZOX za isporuku i ugradnju protivpožarnih vrataza "Likovna akademija" Cetinje.

Likovna_1.jpg


3.jpg

ugovor_grcka.jpgLikovna_2.jpg